นพ.รัฐศักดิ์  เลิศปัญญา

สาขาเชี่ยวชาญ: อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
                           อายุรกรรมทั่วไป
                          

วัน เวลาออกตรวจ หมายเหตุ
อาทิตย์13.00-20.00
จันทร์08.00-12.00 , 16.00-20.00
อังคาร13.00-16.00
พุธ13.00-16.00
พฤหัสบดี08.00-12.00
ศุกร์08.00-12.00 , 16.00-20.00